top of page

עמותת עו"סים שינוי
סטודנטים וסטודנטיות למען עתיד העבודה הסוציאלית
ושירותי הרווחה בישראל

עו"סים שינוי הינה עמותה של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מכל הארץ

הפועלת לשיפור מדיניות הרווחה בישראל ולקידום מקצוע העבודה הסוציאלית.

מי אנחנו

במה אנחנו מאמינים ומאמינות

אנו בעו"סים שינוי מאמינים/ות במדינת רווחה המבוססת על צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, סולידריות, דמוקרטיה וערבות הדדית.

בהשקפתנו, מקצוע העבודה הסוציאלית מוביל, מעצב ושומר על מדיניות חברתית ההולמת עקרונות אלו. אנו מאמינים/ות כי לסטודנטים ולסטודנטיות לעבודה סוציאלית ישנה היכולת והאחריות להתאגד על מנת להשפיע על ההווה והעתיד המקצועי שלהם.

במה אנחנו מאמינים

מאבקים ותחומי פעילות

- פרויקט החזרי נסיעות

- טיב ואיכות ההכשרות המעשיות ברמה ארצית וברמה מקומית

- שיפור הלימודים וההתערבויות מעבר לרמת הפרט

- מאבק על תנאי העסקה

- אלימות כלפי עובדים/ות סוציאליים

- כנסי "דעי את זכויותייך" במוסדות הלימוד השונים

- חוק סל שירותי רווחה

- תקינת העובדים/ות הסוציאליים

- שינוי שיטת מימון שירותי הרווחה
- לימודי רב תרבותיות באקדמיה

מאבקים ותחומי פעילות
הרשמה לניוזלטר
bottom of page