top of page

גתית שפיגל, רכזת כשירות תרבותית בשנת תש"ף, עמלה וכתבה את מודל הכשירות התרבותית של העמותה. המודל מסביר מהי כשירות תרבותית,מהי חשיבותה, מפרט על התהליכים שכבר נעשו בעמותה , ומשמש כמדריך ליצירת כשירות תרבותית בכל פעילות של העמותה

בכתבה שיצאה בפברואר 2021 במגזין "לאשה"
מוריה סיון, פעילה מגרעין בן גוריון משתפת את סיפורה האישי וכיצד הקשרים המשמעותיים שיצרה עם עו"סיות הובילו אותה ללמוד את מקצוע העבודה הסוציאלית ולפעול למענו.

bottom of page