גתית שפיגל, רכזת כשירות תרבותית בשנת תש"ף, עמלה וכתבה את מודל הכשירות התרבותית של העמותה. המודל מסביר מהי כשירות תרבותית,מהי חשיבותה, מפרט על התהליכים שכבר נעשו בעמותה , ומשמש כמדריך ליצירת כשירות תרבותית בכל פעילות של העמותה