הרשמה לסמינר אמצע

הסמינר יהיה במכינת אדרת, בעיינות

מהרו להירשם, ההרשמה מוגבלת בזמן, סוף ההרשמה ב22.3.19

:להרשמה