הרשמה לסמינר אמצע

סמינר אמצע שנה יתקיים בימים חמישי- שישי ה- 7.4.22- 8.4.22
!!מיקום מדויק, פרטים והרשמה- בקרוב 

:להרשמה