מטה עו"סים שינוי לשנת תשפ"ב

 

רכזות פעילות שטח

גוני שני עצמון| תמר סדי וורבר

רכזות קשרי חוץ וממשל

רננה פישר רועי יונה

רכזת גיוס משאבים 

ליאור שורק

יו"ריות שותפות

יעל ארבל  I  סנדי ממיסטבלוב

עדי ורדימון | עדי מינקוביץ

 דוברות וניו מדיה
רכז כספים

שי הירש