יצירת קשר - מטה עו"סים שינוי לשנת תש"ף

 

רכזי ליווי גרעינים

   I  יהודה בש

רכזת קשרי חוץ וממשל

שני יהב

רכזת רב תרבויות

גתית שפיגל

יו"ריות שותפות

נוגה דקלבאום  I    מיקי כהן

רכזת דוברות והסברה

רננה ברקאי

רכז כספים

מתניה נזרי

רכז גיוס משאבים 

אורי גליק