top of page

מלגה לחברי/ות עמותה

עמותת עו"סים שינוי מעוניינת לקדם סטודנטים וסטודנטיות פעילים.ות במיוחד אשר תורמים.ות מזמנן ומרצן עבור קידום והצלחת העמותה. בדומה לדרישתנו לתגמול הוגן לעובד/ת הסוציאלי/ת, כך העמותה מעוניינת להכיר בעשייה של הסטודנטים והסטודנטיות ולתגמל בעבורה.

בקובץ ניתן למצוא את הדרישות למלגה, לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת: vaad.Osim@gmail.com

 

קול קורא למלגה עבור פעילי ופעילות עו"סים שינוי
bottom of page