!רישום כידיד/ת עמותת עו"סים שינוי

שלום,
תודה רבה על נכונותך לתרום ולתמוך בעמותת עו"סים שינוי!
בזכותך נוכל להמשיך ולפעול למען קידום מקצוע העבודה הסוציאלית ושירותי הרווחה בישראל.

המחיר לידידות לשנה הוא 100 ש"ח.


מספר עמותה- 580576171