על עמותת עו"סים שינוי

 
מה אנחנו עושים ועושות

אנו מוציאים לפועל פרויקטים המשפרים את לימודי ותכני העבודה הסוציאלית, מעמד המקצוע  ושירותי הרווחה בישראל. ממשקי הפעילות והעשייה נוגעים לסטודנטים לעבודה סוציאלית, עובדים סוציאליים ולקוחות שירותי הרווחה. בנוסף, אנו מקדמים הצעות חוק בתחומי הרווחה והחברה, מגיבים ומתריעים על מדיניות לא צודקת. בכך, אנו פועלים לשיפור תנאי ההעסקה של העובדים הסוציאליים ואיכות השירות ללקוחות שירותי הרווחה. במישור הסטודנטיאלי אנו שואפים למימוש זכויות הסטודנטים במערך ההכשרות המעשיות, וקידום מעמד וראיית העו”ס כסוכן לשינוי חברתי.

מה היתרונות שלנו?

1. עו"סים שינוי קמה כעמותה היחידה שמאגדת תחתיה סטודנטים/ות מאותה פרופסיה. 

2. הפריסה הארצית שלנו מאפשרת לנו להגיע לסטודנטים/ות בכל הארץ ובכך להשפיע ולהוביל לעשייה רחבה ומשמעותית יותר.

3.כסטודנטים/ות, איננו מחוייבים/ות לאף ארגון מקצועי ולכן, בוחרים ובוחרות את המטרות שלנו בצורה חופשית. יש לנו את האפשרות לקדם נושאים הרלוונטיים לסטודנטים/ות כמו החזרי נסיעות להכשרה מעשית או בנושאים המהווים מוקדי מתיחות כאשר סטודנטים/ות נכנסים/ות לשוק התעסוקה.

עו"סים שינוי הינה עמותה של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית הפועלת לשיפור מדיניות הרווחה בישראל, ולקידום מקצוע העבודה הסוציאלית.

מטרות עמותת עו"סים שינוי לשנת תש"ף:

1. שמירה על זכויות הסטודנטים והסטודנטיות וקידום בסיס לימודי מחייב הן ברמה המעשית והן ברמה העיונית, תוך היותנו קול וגוף מייצג לכלל קהילת הסטודנטים/ות לעבודה סוציאלית בישראל.

2. שיפור תנאי המקצוע בדגש על תקינה, שכר ומאבק באלימות, באמצעות מאבק ארצי בשיתוף איגוד העובדים והעובדות הסוציאליות, קידום יוזמות סטודנטיאליות והשפעה ביקורתית בזירה המקצועית, האקדמית והפוליטית.

3. התמקצעות העמותה, הרחבת משאבים וחיזוק קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים שונים.

במה אנחנו מאמינים ומאמינות

אנו בעו"סים שינוי מאמינים במדינת רווחה המבוססת על צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, סולידריות, דמוקרטיה וערבות הדדית. אנו רואים את מקצוע העבודה הסוציאלית מוביל, מעצב ומגן על מדיניות חברתית ההולמת עקרונות אלו. אנו מאמינים כי לסטודנטים לעבודה סוציאלית ישנה היכולת והאחריות להתאגד על מנת להשפיע על ההווה והעתיד המקצועי שלהם.

כיצד אנחנו פועלים ופועלות

הפעילים בעמותת עו"סים שינוי בוחנים את המדיניות החברתית הקיימת ופועלים לקידום מדיניות צודקת יותר, באמצעות כלים של שינוי מדיניות. יתר על כן, הפעילים עוסקים בשיפור תכני הלימוד במוסדות השונים ומיצוי זכויותיהם המלאות כסטודנטים.ות, מתוך שאיפה לרכוש את מרב הכישורים והמיומנויות בכדי לצאת ערוכים ומוכנים לעשייה משמעותית בשטח המקצועי. הפעילות נעשית על ידי סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מרחבי ארץ, הפועלים בהתנדבות מלאה, בתוך מוסדות הלימוד האקדמיים ומחוצה להם. זאת ועוד, אנו משתפים פעולה עם ארגונים חברתיים החולקים עמנו את אותה אמונה בדבר שינוי המדיניות החברתית הקיימת.

שותפויות וקואלציות

 

מארג השותפויות של עו"סים שינוי מורכב מפרטים, קובעי מדיניות, ארגונים, מוסדות ומקבלי החלטות. עמותת עו"סים שינוי מאמינה בעבודה המבוססת על עקרונות של שותפות וסולידריות ורואה בפעילות משותפת ביטוי של אותם עקרונות.

מטרות מטה ארצי עו"סים שינוי

1. להדריך ולהעניק ידע וכלים תוך ליווי הגרעינים ופעילותיהם.
2 לתכלל את הפעילות הארצית של העמותה, תוך שותפות ושמירה על מהות ומטרות העמותה כחלק אינטגרלי מהעשייה.
3. להוות קבוצת עבודה מקצועית המניעה ומובילה את העמותה.
4. לקבוע החלטות מהותיות הקשורות לניהול השוטף והארצי של העמותה.

שותפויות

- עתידנו

- פורום בוגרים של עמותת עו"סים שינוי

- התאחדות הסטודנטים הארצית בישראל

- איגוד העובדים הסוציאליים

- אגודות הסטודנטיות המקומיות

- קרן שגרירי רוטישלד

- המשמר החברתי

מטה ארצי עו"סים שינוי תש"ף

 

 המטה אחראי ללוות, לעזור, להדריך, להעניק ידע וכלים, להכווין ולהוביל את העשייה בגרעינים. המטה משמש כגוף מפקח אשר מסנכרן בין עבודת הגרעינים, ושומר על מהותה ומטרותיה של העמותה כחלק אינטגרלי מעשייתה.

נוגה דקלבאום, יו"ר שותפה
מיקי כהן, יו"ר שותפה
אורי גליק, רכז גיוס משאבים
רננה ברקאי, דוברות והסברה
שני יהב, רכזת קשרי חוץ וממשל
יהודה בש, רכז ליווי גרעינים
נאלה גלקוף, רכזת ליווי גרעינים
גתית שפיגל, רכזת רב תרבותיות
מתניה נזרי, רכז כספים
Show More
 

רכזות גרעינים עו"סים שינוי תש"ף

תפקידן של רכזות הגרעין בעו"סים שינוי הוא להוביל גרעין פעילים ופעילות במוסד האקדמאיים השונים. בשותפות עם הגרעין, הרכזות מובילות פרויקט לשינוי מדיניות התואם את מטרות עמותת עו"סים שינוי. הפרויקט יכול להיעשות ברמה המקומית או ברמה הארצית.

1/1
 

הוועד המנהל של עו"סים שינוי בנוי מעובדים/ות סוציאליים/ות, בוגרי העמותה, אשר מעוניינים לעזור ולקדם את מטרות העמותה ועשייתה, בצביונה הייחודי. הוועד הוקם במתכונתו הנוכחית בשנת 2015 ומורכב משבעה חברים.

עו"סים שינוי הינה עמותה סטודנטיאלית, והסטודנטים הם מהות הארגון אשר מחליטים על פעילויות העמותה,

ומוציאים זאת לפועל. תפקיד הוועד המנהל הוא לסייע בשימור ידע ארגוני, הכוונה, פיקוח וייעוץ על תהליכים חשובים אלה.

הוועד רואה את עצמו כמפקח וכיועץ בנושאי מדיניות, תכנון אסטרטגי ומטרות, ניהול תקין ואישור תקציבים ותכניות.

בוועד המנהל ועדת אתיקה, ניהול תקין, גיוס משאבים, עתיד העמותה וכספים.

רעות ברג

עו"ס, רכזת שטח במשמר החברתי.

בעו"סים שינוי הייתי פעילה בגרעין תל אביב, ולאחר מכן יו"ר שותפה של העמותה. חשוב לי להיות בוועד המנהל של עו"סים שינוי כדי לנסות ולקדם את העמותה ולהגשים את מטרותיה החשובות, זאת תוך שמירה על צביונה והדרך הייחודית לה.

ענת שחר

כיום עובדת סוציאלית באגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל, וסטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

בעו"סים שינוי הייתי פעילה בשנה ב' בגרעין תל אביב ולאחר מכן כרכזת קשרי חוץ של העמותה. מטרת הועד המנהל בעיניי היא לוודא ניהול תקין כעמותה לסייע בשימור זיכרון הארגוני וסיוע בשימור מטרות ארוכות טווח בארגון סטודנטיאלי. אני היו"ר שותפה בוועד מנהל, וחברה בוועדת כספים וגיוס משאבים.

Show More

ערן חולתא

עובד סוציאלי במרכז לגיל הרך ברמלה, ומדריך סטודנטים לעבודה קהילתית בכוח לעובדים.

בנוסף, בשנים האחרונות פעיל בתנועת עתידנו.
שנות פעילותי בעו"סים שינוי היו בין השנים 2011-2013, מתוכם שנתיים כיו"ר שותף. 
בוועד המנהל יו"ר שותף, חבר בוועדת כספים וניהול תקין.

.

ועד מנהל עו"סים שינוי

Show More

טלי ארנולף

אני מנכ"לית עמותת החלוץ- משימות לאומיות לקידום התיישבות בוגרי מכינות בפריפריה. בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן- גוריון, ובוגרת תואר שני במנהל עסקים בתכנית למנהיגות חברתית של קרן מנדל.
כסטודנטית בעו"סים שינוי, עמדתי בראש צוות אקדמיה בגרעין בן- גוריון. בנוסף, יזמתי והייתי בין המובילים של מספר אירועים ופרויקטים, בהם צעדת האחד במאי בבאר שבע. כחברת ועד מנהל אני שותפה בצוות ניהול הכספים של העמותה, ובעבר הייתי חברה בצוות גיוס המשאבים של העמותה. 

איה ורטהיימר

אני עו"ס קהילתית, עובדת כרכזת חוסן והיערכות לחירום ברשות רמת- גן. בנוסף, מנהלת קשרי קהילה בעמותת נאמן, נפגעי אירוע מוחי.

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית- קהילתית ובמדעי המדינה באוניברסיטה העברית, וסטודנטית לתואר שני בהתמחות מדיניות באונ' תל- אביב.

הצטרפתי לעו"סים שינוי במסגרת הכשרה מעשית בתואר הראשון. בוועד המנהל חברה בוועדות ניהול תקין ותקציב העמותה.

עופר גינת 

עו"ס בעמותת כיוונים העוסקת בשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה. בנוסף מנחה קבוצות פלייבק. בוגר תואר ראשון בעבודה סוציאלית במסלול שינוי מדיניות ממכללת תל חי ותואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות שיקום מאוניברסיטת חיפה. 

כסטודנט הייתי ממקימי גרעין עו"סים שינוי בתל חי וריכזתי את פרויקט החזרי הנסיעות במטה הארצי.

רוצה להצטרף לוועד המנהל שלנו?

רננה ברקאי, דוברות והסברה