top of page

הצלחות והישגים

יצירת דור עתידי של עובדים סוציאליים ביקורתיים ואקטיביסטיים יותר!

עמותת עו"סים שינוי עוררה בקרב אלפי סטודנטים את התודעה כי יש ביכולתם ובאחריותם לשנות את ההווה ואת העתיד של מדינת הרווחה. בזכות פעילותם של חברי העמותה, בכל שנה מאות סטודנטים מבינים כי יש להם המנדט להיאבק על זכויותיהם במסגרת ההכשרות המעשיות, על טיב לימודי העבודה הסוציאלית ועל עתידם התעסוקתי.כל זאת, שהם חשים מחויבות להיאבק למען השירות הניתן ללקוחותיהם בשירותים החברתיים.

בזכות עמותת עו"סים שינוי סטודנטים רבים יוצאים אל השטח עם ראייה ביקורתית יותר, הסתכלות רחבה יותר על החברה

בה אנו חיים ועם ידיעה שכל אחד מאיתנו יכול להשפיע ולשנות את הדרוש שינוי.

הקמת מוקד טלפוני לעובדות סוציאליות בביטוח לאומי

הצעת עו"סים שינוי להקים מוקד טלפוני לעובדות סוציאליות בביטוח לאומי קמה מתוך תהליך זיהוי צרכים של סטודנטיות מול עובדות סוציאליות. המוקד פועל כיום במתכונת אינטרנטית בביטוח לאומי. הפעילות זיהו שאין ביכולתן של עו"סיות לסייע למטופליהם בקשר ישיר מול ביטוח לאומי. עמותת עוס"ים שינוי ערכה סקר בקרב עו"סיות ברחבי הארץ, ולאחר מכם התקיימו מספר פגישות בסיוע של מר רן מלמד, עם משרד הרווחה והביטוח הלאומי אשר שמחו לקבל את הרעיון ולקדם אותו.

עליית שיעור המצביעים לבחירות באיגוד והמתפקדים לאיגוד העובדים הסוציאליים

מהלך חשוב של עמותת עו"סים שינוי היה עידוד הצבעה בבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים. מערכי ההסברה הועברו ברחבי הארץ בכנסים. הישג משמעותי היה הרחבת ההסברה ושימוש בחומרי ההסברה על ידי עובדות ברחבי הארץ והעלייה שהורגשה בשיעור המצביעים.

בנוסף, כל שנה, העמותה מעודדת את מחזור הסטודנטיות אשר מסיימות את לימודיהן להירשם כחברות באיגוד העובדים הסוציאליים, זאת מתוך הנחה המובילה את עו"סים שינוי כי התאגדות היינה פעולה סולידרית המאפשרת מאבק משותף לעתיד הרווחה.

שיפור תכני לימודי ברמה המקומית

אוניברסיטת בן גוריון: בגרעין בן גוריון של עו"סים שינוי בשנים 2013, 2014 פעל צוות אקדמיה אשר העביר סקר לכל המחלקה שמטרתו לבדוק את שביעות רצון הסטודנטים מהתכנים הנלמדים, הצעת תכנים רלוונטיים נוספים אשר יענו על הצרכים של הסטודנטים. הסקר היה הצלחה ובשנת 2014 הצוות הוזמן לישיבת  ה-B.A להצגת התכנים לסגל המרצים, והתקיימו פגישות עם ראש המחלקה. הסקר פתח פתח  משמעותי לשיתוף פעולה בין הסטודנטים לסגל.

אוניברסיטת תל אביב: במשך שנים גרעין עו"סים שינוי בתל אביב מוביל ברמה המקומית את שיפור הלימודים בכל הנוגע להתערבויות מעבר לרמת הפרט. לפני כשלוש שנים הצליח הגרעין בשותפות עם עמותת ידיד לפתוח קליניקה לשינוי מדיניות בתוך בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.  לאחר כשנתיים, בזכות הפעלת לחץ של פעילי הגרעין, נפתח קורס יישומי להתערבות קהילתית.

החזרי נסיעות ברמה המקומית

על אף שטרם הושג מענה ארצי אוניברסלי בנושא זה, בזכות המאבק העיקש של פעילי עו"סים שינוי בתי ספר לעבודה סוציאלית רבים מרחבי הארץ הבינו כי יש באחריותם לספק מענים לסוגיה זו!

למרות שאלו הישגים חשובים, אין בכוונת העמותה להסתפק במענים סלקטיביים וחלקיים אלה, והיא תפעל בסולידריות עד היום בו כל סטודנט לעבודה סוציאלית בארץ לא יצטרך לשלם על הוצאות הנסיעה הנוספות למקום הכשרתו!  

פרויקט ביטחון תזונתי
צו הרחבה

משנת 2011 עמותת עו"סים שינוי לוקחת חלק במאבק של העובדים הסוציאליים, שאופיין בהשמעת קול והתעוררות מרשימה של עובדים ועובדות, סטודנטים וסטודנטיות ותומכים נוספים. מטרת המאבק היינה לשפר את תנאי העסקתן של העובדות הסוציאליות. עו"סים שינוי בחרו לשים דגש מיוחד על דרישת צו הרחבה, היות ו75% מאיתנו עתידים להיות עובדים בשירותים המופרטים. במסגרת המאבק נערכו הסברות לסטודנטים ועו"סים, נשלחו ניירות עמדה, נערכו פגישות והפגנות עוצמתיות ברחבי הארץ שהגדולה ביניהן כללה כ10,000 משתתפים. בקיץ 2015 נחתם הסכם בין ההסתדרות לאוצר על צו הרחבה! העמותה תמשיך לפעול בשותפות עם הארגונים השונים על מנת ליישם צו זה.

עו"סים שינוי
העלאת השיח הציבור ובקרב קובעי המדיניות על היעדר התקינה של העובדות הסוציאליות

מטרת הפרויקט הייתה להגביל את מספר התיקים בהם יכולה לטפל עובדת סוציאלית, ובכך לאפשר לה להעניק את היחס הראוי והשירות ההולם  לכל מטופל.

המאבק לא תם, אך בזכות פעילות שטח והסברה ענפה של עו"סים שינוי, נושא היעדר התקינה החל לקבל את תשומת הלב הראויה לו בקרב גופים מקצועיים ודיוניים עם קובעי מדיניות.  

ביסוסם של כנסי דעי את זכויותיך
והכנה לשוק העבודה

עמותת עו"סים שינוי זיהתה כי סטודנטים רבים יוצאים לשטח ללא ידע נרחב וחשוב בנוגע לזכויותיהם, לשכר המוצע, לדרך בה כותבים קורות חיים במקצוע, וכיצד הם יכולים להירשם לחברות באיגוד העובדים הסוציאליים. בעקבות פער זה עובדים סוציאליים צעירים רבים לא מודעים לזכויותיהם והם עובדים בתנאים לא הולמים הם לא מאורגנים והם נותרים בלי ידע למי ניתן לפנות ולהיעזר, ומה מגיע להם.

בשנים האחרונות עו"סים שינוי בשיתוף עם מוסדות הלימודים השונים, ובשיתוף עם איגוד העובדים הסוציאליים  ערכה ימי "דעי את זכויותיך" בכל רחבי הארץ. במסגרת ימים אלו מועברות הרצאות שונות בנושא ,  ואף בחלק מהמקומות מארגנים ירידי תעסוקה למציאת עבודה.

ביחד עם הפורום לביטחון תזונתי, קידמנו את הפרויקט והצלחנו להשיג כ- 300 מיליון שקלים מתקציב המדינה

סרטון תדמית למקצוע

הפקנו ושיווקנו סרטון תדמית על מקצוע העבודה סוציאלית. אנו מאמינות בחשיבות ניפוץ הסטיגמות הקיימות במקצוע ופרסום הצדדים החיוביים בו. אנו נמשיך ונשאף לקדם את המקצוע מול כלל האוכלוסייה. 

הרצאת שכר

ביצענו הרצאת שכר מרתקת על מבנה השכר ותנאי העובדים הסוציאליים לפני הרפורמה ולאחריה.
אנו שואפים להעביר את ההרצאה והמידע החשוב בה לסטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית בכל הארץ וכן, לעוסקים במקצוע.

bottom of page