הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של איגוד העו"ס, כנגד אי קיום צו הרחבה בבריאות הנפש 16.9.18

הפגנת חסות הנוער

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של עובדי חסות הנוער, כנגד העסקה פוגענית מ8.2018

 

סלפי בראי

פרוייקט של עו"סים שינוי להעלאת המודעות לתופעת העבודה הקבלנית מ-2015

 

ישיבת התקציב של העם- הפורום למאבק בעוני

 

כנס אלאלוף- היום שאחרי  15/7/14

 
 

יום העבודה הסוציאלית הבינלאומי 2014