top of page

הכשרות מעשיות בתקופת הקורונה

הכשרות מעשיות בתקופת הקורונה
הכשרות מעשיות בתקופת הקורונה

בפרוץ משבר הקורונה חלה אי וודאות באשר להמשכיות ההכשרות המעשיות במוסדות הלימוד השונים, כאשר ההכשרות הופסקו או הועברו למתכונת חירום ועבודה בריחוק בשל התפשטות הנגיף.

העמותה התגייסה במהירות למציאת פתרונות להמשך קיום ההכשרות המעשיות, נמצאו ורוכזו חלופות להכשרה בארגונים ועמותות בהן טרם התקיימו הכשרות מעשויות ובכך ניתן מענה למצוקת המוסדות והסטודנטים.

החזרי נסיעות

הזירה הסטודנטיאלית
החזרי נסיעות

פרויקט החזרי נסיעות: גרעין בן- גוריון של עו"סים שינוי בחר לקחת על עצמו את המאבק על החזרי נסיעות ברמה הארצית – מאבק שמתנהל במשך שנים בעמותה. במסגרת לימודינו בתואר העבודה הסוציאלית אנו מחויבים לבצע שעות הכשרה מעשית בשדה, על מנת לקבל הסמכה ולהירשם בפנקס העובדים הסוציאליים. ההגעה למקומות ההכשרה כרוכה לרוב בנסיעות רבות אשר כיום מהווה הוצאות כספיות בלתי מבוטלות הממומנות מכיסו של הסטודנט.  נכון להיום, חלק מהמוסדות האקדמיים העמידו פתרונות חלקיים עבור בעיה זו, המבוססים על כושר גיוס המשאבים וסדר העדיפויות של המחלקה ולכן הם אינם יציבים ומעניקים לעתים כיסוי חלקי בלבד עבור העלויות. עו"סים שינוי שואפת לביסוס פתרון ארצי אחיד ועקבי, שאינו תלוי מוסד לימודים או מצב סוציו- אקונומי.

טיב ואיכות ההכשרות המעשיות

טיב ואיכות ההכשרות המעשיות
ברמה מקומית

כחלק מלימודי העבודה הסוציאלית הסטודנטים מחויבים לבצע הכשרה מעשית. עמותת עו"סים שינוי חרטה על דגלה את שיפור תחום ההכשרות המעשיות, זאת מתוך הבנה, שהכשרה איכותית תשפיע על עיצוב דמות העובדת הסוציאלית בצורה הטובה והמתאימה ביותר לדרוש בשטח.

כחלק מתהליך הלמידה – גרעין בן גוריון של עו"סים שינוי ערך סקר תוך אוניברסיטאי במחלקה הנוגע במתרחש בשטח, על מנת לקדם תהליך אל מול המחלקה בדבר קידום ושיפור איכות ההכשרות.

בגרעין תל- אביב היה הישג עצום בשנת 2017 - בית הספר לעבודה סוציאלית החליט להעניק החזרי נסיעות לכלל הסטודנטים, על נסיעות אשר מחירן עולה ממחיר הנסיעה של הסטודנטים מביתם לאוניברסיטה.

ברמה הארצית

בשנים עברו, עמותת עו"סים שינוי שלחה נציגות לצוות בנושא ההכשרות המעשיות של הרפורמה במשרד הרווחה. מטרת המפגשים של הצוות הייתה לבחון מחדש את ההכשרה במחלקות ולגבש מסמך שינחה את הגורמים השונים ויספק את העקרונות להכשרה. הצוות כולל נציגים ממשרד הרווחה, רכזי הכשרות מעשיות במוסדות הלימוד השונים, מנהלות אגפים של מחלקות ועוד.
בחודש מארס 2017, נציגי העמותה לקחו חלק בוועדת חינוך במסגרת יום העו"ס השנתי בכנסת. ועדה זו התקיימה ביוזמתם, ועוררה שיח והד תקשורתי בקרב אנשי מקצוע מאקדמיה וחברי כנסת שונים. עמותת עו"סים שינוי ייצגה את הסטודנטים לעו"ס והביאה את נקודת מבטם בנוגע לחוסר תיאום בין האקדמיה להכשרה המעשית, דרישות שונות בין מוסדות הלימוד, פער בין תפקיד הסטודנטים בהכשרה לתפקיד העו"ס בזירה המקצועית במחלקה, הכרות מועטה עם יתר המחלקות, חוסר שביעות רצון לתנאים הפיזיים במחלקה ואי קבלת החזרי נסיעות.

כנס דעי את זכויותיך

כנסי "דעי את זכויותייך" במוסדות הלימוד השונים

שיפור הלימודים וההתערבויות מעבר לרמת הפרט

בשנים האחרונות בשיתוף עם מוסדות הלימודים השונים, ובשיתוף עם איגוד העובדים הסוציאליים אנו עורכים ימי עיון, שם מועברות הרצאות שונות למתן ידע בנושאים אלה. בחלק מהמוסדות אף מארגנים ירידי תעסוקה למציאת עבודה.

שיפור הלימודים וההתערבויות מעבר לרמת הפרט

ברמה מקומית

במשך שנים גרעין עו"סים שינוי בתל אביב מוביל ברמה המקומית את שיפור הלימודים בכל הנוגע להתערבויות מעבר לרמת הפרט. לפני כשלוש שנים הצליח הגרעין, בשותפות עם עמותת ידיד, לפתוח קליניקה לשינוי מדיניות בתוך בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.  לאחר כשנתיים, בזכות הפעלת לחץ של פעילי הגרעין, נפתח קורס יישומי להתערבות קהילתית. בשנה האחרונה גרעין תל אביב העלה הילוך בפעולותיו למען קידום תכני לימודים והכשרה הנוגעים בעשייה קהילתית וחברתית רחבה. הגרעין גיבש נייר עמדה מנומק בנושא, לאחר שאסף נתונים בעזרת סקר שעבר בשלושת השנים בתואר. הגרעין הציג את הדרישה להרחבת העיסוק בפרקטיקה לשינוי מדיניות והכשרה מעבר לרמת הפרט בבית הספר באמצעות פגישה עם מספר אנשי סגל.

ברמה הארצית

בחרנו בלימודי העבודה הסוציאלית, בין היתר, מתוך אמונה חזקה כי באמצעות מקצוע זה ניתן לשנות עוולות חברתיות בעזרת שינוי מדיניות ולא לטפל רק בסימפטומים של בעיות אלו. אנו, סטודנטים וסטודנטיות לעו"ס, השואפים לשינוי חברתי מקיף בחברה הישראלית, ואיננו מוכנים לשבת עוד על הגדר. כחלק מעבודתנו בחרנו להתמקד בהכנסת קורסים חדשים לתכנית הלימודים הנוגעים לנושאי ליבה של המקצוע, אשר חשנו כי חסרונם מורגש מאוד.

עמותת עו"סים שינוי ייצגה את הסטודנטים לע"ס והביאה את נקודת מבטם, בין היתר ע"י הרכבת קבוצת מיקוד להערכת עבודת הצוות ומצב ההכשרה כיום במחלקות והעברת שאלונים בנושא בקרב הסטודנטים.

סטודנטים.ות המסיימים.ות את לימודיהם.ן לאחר 3 שנים באקדמיה מקבלים.ות תעודת מקצוע של עובדים.ות סוציאליים.ות. הם.ן התנסו בהכשרות מעשיות שנתיים או שלוש שנים, למדו גישות טיפוליות שונות ועל מהות המקצוע, וכעת הם.ן יוצאים.ות לשטח.

אנו, בעמותת עו"סים שינוי, זיהינו והבנו כי סטודנטים.ות רבים.ות יוצאים לשטח ללא ידע נרחב וחשוב בנוגע לזכויותיהם, לשכר המוצע, לדרך בה כותבים קורות חיים במקצוע, וכיצד הם יכולים להירשם לחברות באיגוד העובדים הסוציאליים. בעקבות פער זה עובדים סוציאליים צעירים רבים לא מודעים לזכויותיהם, עובדים בתנאים לא הולמים, לא מאורגנים ואינם יודעים למי ניתן לפנות ולהיעזר בעת הצורך.

bottom of page