top of page

הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של איגוד העו"ס, כנגד אי קיום צו הרחבה בבריאות הנפש 16.9.18

הפגנת העובדים הסוציאליים 2020

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנות של איגוד העו"ס, על תנאי ההעסקה בין התאריכים 25.6-7.7

הפגנת העובדים הסוציאליים 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של איגוד העו"ס, כנגד אי קיום צו הרחבה בבריאות הנפש 16.9.18

הפגנת תנאי ההעסקה בריאות הנפש

הפגנת חסות הנוער

השתתפות עו"סים שינוי בהפגנה של עובדי חסות הנוער, כנגד העסקה פוגענית מ8.2018

חסות הנוער

סלפי בראי

פרוייקט של עו"סים שינוי להעלאת המודעות לתופעת העבודה הקבלנית מ-2015

סלפי בראי
סלפי בראי 11
סלפי בראי 9
סלפי בראי22
סלפי בראי 19
סלפי בראי5
סלפי בראי 12
סלפי בראי 16
סלפי בראי2
סלפי בראי15
סלפי בראי6
סלפי בראי4
סלפי בראי 24
סלפי בראי1
סלפי בראי 14
סלפי בראי 10
סלפי בראי8
סלפי בראי7
סלפי בראי 3
סלפי בראי17
סלפי בראי 13
סלפי בראי21
סלפי בראי23

ישיבת התקציב של העם- הפורום למאבק בעוני

ישיבת תקציב
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי

כנס אלאלוף- היום שאחרי  15/7/14

כנס אלאלוף- היום שאחרי 15/7/14
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
DSC_0034
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
יום העבודה הסוציאלית הבינלאומי 2014

יום העבודה הסוציאלית הבינלאומי 2014

עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
תמונה 2
תמונה 1
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי
עו"סים שינוי

יום העבודה הסוציאלית הבינלאומי 2014

bottom of page