top of page

 לא עו"סים בכל מחיר (מאבק 2020)

לקראת חידוש מאבק העובדים הסוציאליים ערכו סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה סקר בקרב בוגרי ובוגרות תואר לעבודה סוציאלית. מסקנות המחקר מדאיגות: מקצוע העבודה סוציאלית נמצא במשבר ודורש החייאה מידית.

המחקר שפורסם זכה לאזכור במהדורת הלילה של חדשות "כאן":

כחלק ממאבק העובדות הסוציאליות , עמותת עו"סים שינוי ניסחה נייר עמדה שנשלח לשר העבודה והרווחה, איציק  שמולי, עותק נוסף נשלח לשר האוצר, ישראל כץ בו התרענו  על קריסת השירותים החברתיים ודרשנו את התערבותם בנושא. 

גרעין ספיר צילם וערך קליפ שמעביר את מסר העמותה על מצב שירותי הרווחה ותנאי המקצוע.

המסר "לא עו"סים בעל מחיר" הדהד בהפגנות ובתקשורת.

ראיון עם מיקי כהן ברדיו דרום
00:00 / 07:08

מיקי כהן, יו"רית העמותה בשנת תש"ף התראיינה לרדיו דרום בבוקר הפגנת סטודנטים שנערכה בבאר שבע.

ראיון עם שני יהב ויובל רפופורט
00:00 / 21:52

לאחר הפגנת הסטודנטים בבאר שבע, הוזמנו שני יהב, רכזת קשרי חוץ וממשל בשנת תש"ף, ויובל רפופורט, דובר שותף בשנת תשפ"א, סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון לדבר ברדיו האוניברסיטה

bottom of page