top of page

על עמותת עו"סים שינוי

הזירה הסטודנטיאלית
מה אנחנו עושים?

אנו מוציאים לפועל פרויקטים המשפרים את לימודי ותכני העבודה הסוציאלית, מעמד המקצוע ושירותי הרווחה בישראל. ממשקי הפעילות והעשייה נוגעים לסטודנטים לעבודה סוציאלית, עובדים סוציאליים ולקוחות שירותי הרווחה. בנוסף, אנו מקדמים הצעות חוק בתחומי הרווחה והחברה, מגיבים ומתריעים על מדיניות לא צודקת. בכך, אנו פועלים לשיפור תנאי ההעסקה של העובדים הסוציאליים ואיכות השירות ללקוחות שירותי הרווחה. במישור הסטודנטיאלי אנו שואפים למימוש זכויות הסטודנטים במערך ההכשרות המעשיות, וקידום מעמד וראיית העו”ס כסוכן לשינוי חברתי.

עו"סים שינוי

מה היתרונות שלנו?

1. עו"סים שינוי קמה כעמותה היחידה שמאגדת תחתיה סטודנטים/ות מאותה פרופסיה. 

2. הפריסה הארצית שלנו מאפשרת לנו להגיע לסטודנטים/ות בכל הארץ ובכך להשפיע ולהוביל לעשייה רחבה ומשמעותית יותר.

3.כסטודנטים/ות, איננו מחוייבים/ות לאף ארגון מקצועי ולכן, בוחרים ובוחרות את המטרות שלנו בצורה חופשית. יש לנו את האפשרות לקדם נושאים הרלוונטיים לסטודנטים/ות כמו החזרי נסיעות להכשרה מעשית או בנושאים המהווים מוקדי מתיחות כאשר סטודנטים/ות נכנסים/ות לשוק התעסוקה.

עו"סים שינוי הינה עמותה של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית הפועלת לשיפור מדיניות הרווחה בישראל ולקידום מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל.

מטרות עמותת עו"סים שינוי:

1. לשמש קול וגוף מייצג לכלל קהילת הסטודנטים לעו"ס, לצד קידום בסיס לימודי איכותי ואחיד ברמה התיאורטית והמעשית.

2. להעניק כלים של שינוי מדיניות ומידע על זכויות עו"ס לדור העתיד של המקצוע.

3. שיפור המעמד והתנאים במקצוע העו"ס.

4. חיזוק שירותי הרווחה והמדיניות החברתית בישראל.

במה אנחנו מאמינים?

אנו בעו"סים שינוי מאמינים במדינת רווחה המבוססת על צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, סולידריות, דמוקרטיה וערבות הדדית. אנו רואים את מקצוע העבודה הסוציאלית מוביל, מעצב ומגן על מדיניות חברתית ההולמת עקרונות אלו. אנו מאמינים כי לסטודנטים לעבודה סוציאלית ישנה היכולת והאחריות להתאגד על מנת להשפיע על ההווה והעתיד המקצועי שלהם.

מה קורה בפועל?

הפעילים בעמותת עו"סים שינוי בוחנים את המדיניות החברתית הקיימת ופועלים לקידום מדיניות צודקת יותר, באמצעות כלים של שינוי מדיניות. יתר על כן, הפעילים עוסקים בשיפור תכני הלימוד במוסדות השונים ומיצוי זכויותיהם המלאות כסטודנטים.ות, מתוך שאיפה לרכוש את מרב הכישורים והמיומנויות בכדי לצאת ערוכים ומוכנים לעשייה משמעותית בשטח המקצועי. הפעילות נעשית על ידי סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מרחבי ארץ, הפועלים בהתנדבות מלאה, בתוך מוסדות הלימוד האקדמיים ומחוצה להם. זאת ועוד, אנו משתפים פעולה עם ארגונים חברתיים החולקים עמנו את אותה אמונה בדבר שינוי המדיניות החברתית הקיימת.

אנחנו נמצאות ונמצאים גם ב- 

https://www.facebook.com/osimshinooy.org
https://www.instagram.com/osim.shinuy/

שותפויות וקואליציות

שותפויות וקואלציות

מארג השותפויות של עו"סים שינוי מורכב מפרטים, קובעי מדיניות, ארגונים, מוסדות ומקבלי החלטות. עמותת עו"סים שינוי מאמינה בעבודה המבוססת על עקרונות של שותפות וסולידריות ורואה בפעילות משותפת ביטוי של אותם עקרונות.

מטרות מטה ארצי עו"סים שינוי

1. להדריך ולהעניק ידע וכלים תוך ליווי הגרעינים ופעילותיהם.
2. לתכלל את הפעילות הארצית של העמותה, תוך שותפות ושמירה על מהות ומטרות העמותה כחלק אינטגרלי מהעשייה.
3. להוות קבוצת עבודה מקצועית המניעה ומובילה את העמותה.
4. לקבוע החלטות מהותיות הקשורות לניהול השוטף והארצי של העמותה.

שותפויות

- עתידנו

- פורום בוגרים של עמותת עו"סים שינוי

- התאחדות הסטודנטים הארצית בישראל

- איגוד העובדים הסוציאליים

- אגודות הסטודנטיות המקומיות

- קרן שגרירי רוטישלד

- המשמר החברתי

מטה ארצי עו"סים שינוי תשפ"ג

מטה ארצי תשפ"ג

 המטה אחראי ללוות, לעזור, להדריך, להעניק ידע וכלים, להכווין ולהוביל את העשייה בגרעינים. המטה משמש כגוף מפקח אשר מסנכרן בין עבודת הגרעינים, ושומר על מהותה ומטרותיה של העמותה כחלק אינטגרלי מעשייתה.

רכזות גרעינים תש"ף

רכזות גרעינים עו"סים שינוי תשפ"ג

תפקידם של רכזי הגרעין בעו"סים שינוי הוא להוביל גרעין פעילים ופעילות במוסדות האקדמאיים השונים.

בשותפות עם הגרעין, הרכזות מובילות פרויקט לשינוי מדיניות התואם את מטרות עמותת עו"סים שינוי. הפרויקט יכול להיעשות ברמה המקומית או ברמה הארצית.

ועד מנהל עו"סים שינוי תשפ"ג

וועד מנהל

הוועד המנהל של עו"סים שינוי מורכב מעובדים.ות סוציאליים.ות, בוגרי.ות העמותה, אשר מעוניינים.ות לעזור ולקדם את מטרות העמותה ועשייתה, בצביונה הייחודי. 

תפקידו של הוועד המנהל לסייע בשימור ידע ארגוני, להכווין, לייעץ ולפקח על העשייה.

הוועד רואה עצמו כמפקח וכיועץ בנושאי מדיניות, תכנון אסטרטגי ומטרות, ניהול תקין ואישור תקציבים ותכניות.

בוועד המנהל ישנן ועדות אתיקה, ניהול תקין, גיוס משאבים, עתיד העמותה וכספים.

bottom of page