top of page

המאבק על תנאי העסקה

המאבק על תנאי העסקה

על מנת לקדם מטרות אלו עמותת עו"סים שינוי פעלה במישורים רבים:

- למידה לעומק של נושאים אלו

- נערכו הסברות במוסדות הלימוד לסטודנטים לעבודה סוציאלית בכל הארץ

- קמפיין ניו מדיה ברשתות החברתיות

- שיתופי פעולה עם ארגונים וגופים שונים

- שליחת ניירות עמדה

- הפגנות ופעילות שטח

מיום הקמתה עמותת עו"סים שינוי עוסקת בתנאי העסקתן של העובדות והעובדים הסוציאליים. ברקע להקמת הארגון עמדו התבטאויות שהושמעו בידי אנשי מקצוע שונים בפני סטודנטים, שמחד התייחסו לתנאי ההעסקה הפוגעניים במקצוע, ומאידך הוסיפו: "אתם טובים מדי ולא תפעלו לשנות זאת בכדי לא לפגוע בפונים". מילים אלו הסעירו את הסטודנטים, שפעלו ליצור התארגנות ארצית, מכיוון שראו בכך את הדרך לשינוי המצב. ואכן, בשנת 2011, בחר הארגון לקחת תפקיד מוביל ומשפיע בשביתת העובדות והעובדים הסוציאליים שקראה לשינוי תנאי ההעסקה של העובדות והעובדים. לאחר שהשביתה לא השיגה את כל יעדיה, המשיך ארגון עו"סים שינוי להתקיים במתכונתו הראשונית עם התאמות למצב החדש. מצב חדש זה כלל מחשבה על דרכי פעולה ומטרות חדשות מעבר לאלו שדוברו טרם שביתת העו"סיות והעו"סים. שתי המטרות שעמדו לנגד עיני העמותה בשנים האחרונות הן: העלאת שכר המינימום של העו"סיות וצו הרחבה. בקיץ 2015, ההסתדרות חתמה על הסכם עם ממשלת ישראל הנוגע לצו הרחבה עבור העובדות והעובדים הסוציאליים. צו ההרחבה החל לפעול בחודש מרס, 2017, ומשמעותו החלת ההסכם הקיבוצי על קבוצות עובדים ועובדות סוציאליים שלא נכללים בהסכם המקורי. זאת ועוד, המעסיק מחויב לפעול על פיו, וללא תלות בתקציבים המועברים לו, אחרת זכויותיהם של עובדיו ייפגעו.

אלימות כלפי עו"סים

אלימות כלפי עו"סים

עמותת עו"סים שינוי החליטה כי פתיחת שיח על נושא מורכב זה במסגרת בתי הספר הוא צעד הראשון ובסיסי להתמודדות עם סוגיה זו. אם הסטודנטיות לא ילמדו כי אירועים אלו חריגים, ואסור שהם יעברו על סדר היום המקצועי, כיצד יחשבו כך בתור נשות מקצוע בשטח? אם לא נדון לעומק על בעיה זו, כיצד נוכל להעלות פתרונות אפקטיביים שיתנו מענה על שורשה? לכן, פנינו אל הנהלות בתי הספר בבקשה לקיים כינוס חירום באותו נושא. כינוסים ומפגנים התקיימו באוניברסיטה העברית, תל אביב, מכללת תל חי ומכללת ספיר. בנוסף נכתבו מאות גלויות על ידי סטודנטים לעבודה סוציאליים אשר דרשו שינוי במצב הנוכחי. גלויות אלו נשלחו לשר הרווחה.

בשנה החולפת ראינו וחווינו כיצד האלימות המילולית והפיזית כנגד עובדות ועובדים סוציאליים הולכת ומסלימה. הירי לעבר מכוניתה של עובדת סוציאלית הוא יותר מ"כתובת על הקיר", ולטעמנו ההתעלמות ממנו אינה אפשרית. 

אירועים אלה העלו שאלות ותהיות רבות בקרב סטודנטים בכל רחבי הארץ: מה הם הגורמים לאותה אלימות? אילו מענים ימנעו את המקרה הבא? האם הצבת שומר פותרת את הבעיה, או מהווה רק פתרון לסימפטום? אילו פעולות צריך לנקוט כעת, אם בכלל?

בעוד שהשטח וזירת הרווחה געשו וסערו בעקבות אירועים אלו (איגוד העובדים הסוציאליים הכריז על סכסוך עבודה), המרחבים בין כתלי בתי הספר נותרו דוממים.  הסטודנטים שומעים ומתעדכנים על המתרחש דרך אמצעי התקשורת השונים, אך דווקא במסגרת בית הספר/מחלקה לעבודה סוציאלית, לא ניתנה התייחסות פורמאלית לכך. זאת על אף השאיפה מדוברת לצמצם את הפער המתקיים בין האקדמיה לבין השדה.

כנסי "דעי את זכויותייך" במוסדות הלימוד השונים

כנסי דעי את זכויותייך

בשנים האחרונות בשיתוף עם מוסדות הלימודים השונים, ובשיתוף עם איגוד העובדים הסוציאליים אנו עורכים ימי עיון, שם מועברות הרצאות שונות למתן ידע בנושאים אלה, בחלק מהמקומות אף מארגנים ירידי תעסוקה למציאת עבודה.

סטודנטים המסיימים את לימודיהם לאחר 3 שנים באקדמיה, ומקבלים תעודת מקצוע של עובדים סוציאליים. הם התנסו בהכשרות מעשיות שנתיים או שלוש שנים,למדו גישות שונות טיפוליות, למדו על מהות המקצוע, ועכשיו הם צריכים לשטח ולהתחיל לחפש עבודה.

אנו, בעמותת עו"סים שינוי, זיהינו והבנו כי סטודנטים רבים יוצאים לשטח ללא ידע נרחב חשוב בנוגע לזכויותיהם, לשכר המוצע, לדרך בה כותבים קורות חיים במקצוע, וכיצד הם יכולים להירשם לחברות באיגוד העובדים הסוציאליים. בעקבות פער זה עובדים סוציאליים צעירים רבים לא מודעים לזכויותיהם והם עובדים בתנאים לא הולמים הם לא מאורגנים והם נותרים בלי ידע למי ניתן לפנות ולהיעזר, ומה מגיע להם.

bottom of page